2017ko aurrekontu parte-hartzaileak

2017an aurrekontu parte-hartzaileak bi fase izan zituzten:

Lehenengo fasea:

Lehen fasea gertatu da maiatzaren 12a eta ekainaren 11 bitartean. 3 proiektu aurkeztu ziren eta haietako 1 onartu zen eta beste biei uko egin ziren deialdiaren oinarriekin bat ez etortzeagatik.

Onartu zen aurkeztutako proposamena Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra izan zen "kulturarteko bizikidetasunagatiko gazteak" proposamenarekin.

Proposamen bat soilik egoterakoan bozketa-prozesua egitea ez zen egokia izan. Aukeratutako proiektua uztailaren 1etik aurrera martxan jarri zen. "Kulturarteko bizikidetasunaren aldeko gazteak".

 

 

Bigarren fasea:

Aurrekontuen bigarren fasearen proposamenak aurkezteko epea ekainaren 23tik uztailaren 21era irekit zen. Bere egite-aurrekontuak ez zuen 7.500€-eko kopuru maximoa gainditu behar eta ez 6.000€-etatik beherakoa izan. Gainera, beharrezkoa zen garapeneko parte-hartzearen eta proiektua proposatzen zuten pertsona/entitateen aldetik proiektuaren egitearen konpromisoa sinatuta.

Proposamen-aurkezpen prozesua bukatuta, aipaturiko proposamenak web honetan zehar bozkatzeko aste bateko aldi bat ireki zen abuztuaren 4tik 15era.

Proposamenak, urte naturalean, 2017aren aurrekontu-ekitaldian zehar egingo dira.

Bi proiektu aukeratu ziren:

- "Nafarroako Pirineotako gazteriaren ikerketa sozioekonomikoa".

- "Bideo parte-hartzailearen lantegia".