Datuen babesa

Datuak babesteari buruzko informazio-klausulak, Nafarroako Gazteriaren Institutua Nafarroako Gazteriaren Institutuak egindako tratamendu bakoitzerako

1. DATU OROKORRAK

Zein da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA
IFK: Q7138913D

Harremanetarako datuak

Zein eskubide erabil ditzakezu datuen babesaren arloan?

 • Sartzea. Eskubidea duzu dagozkizun datuak tratatzen diren ala ez jakiteko eta, halakoetan, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 15. artikuluan aurreikusitako informazioa eskuratzeko.
 • Datuak zuzentzea. Eskubidea duzu zure datu pertsonal okerrak edo osatugabeak zuzentzeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 16. artikuluan aurreikusitakoarekin bat.
 • Tratamendua mugatzea. Eskubidea duzu datuen tratamendua mugatzeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 18. artikuluan aurreikusten diren baldintzetako bat betetzen denean.
 • Tratamenduaren aurka egitea. Eskubidea duzu datuen tratamenduari aurka egiteko nahi duzunean, zure egoera partikularrarekin ikusteko duten arrazoiengatik.
 • Ezabatzea. Eskubidea duzu dagozkizun datu pertsonalak ezabatzeko, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 17. artikuluarekin bat.
 • Eramangarritasuna. Eskubidea duzu dagozkizun datu pertsonalak eta tratamenduaren arduradunari eman dizkiozunak jasotzeko formatu egituratu, erabilera orokorreko eta irakurketa mekanikoko batean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 20. artikuluarekin bat. Eskubide horrek, oro har, ez die eraginen administrazio publikoei; izan ere, ez zaio aplikatzen interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean gauzatutako eginkizun bat betetzeko behar den tratamenduari.
 • Aurretik emandako onespenaren errebokazioa. Tratamendua baimenean oinarritzen bada, edozein unetan errebokatzeko eskubidea izanen duzu.

Eskubideak nola erabil?

 • Ondoko erakundera zuzendutako idazki baten bidez:
  NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUA
  Yanguas y Miranda kalea 27, behea
  31003 IRUÑA
 • Ondoko helbidera mezu elektroniko bat bidalita juventud@navarra.es.
 • Datu pertsonalak babesteko eskubideak baliatzeko izapidearen bidez.

Erreklamatzeko zer bide daude?

Uste baduzu zure eskubideak ez direla bete, eskubidea duzu erreklamazio bat aurkezteko Nafarroako Gobernuko Datuak Babesteko Ordezkaritzan edo Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan.

2. PERTSONEN ESKUBIDEEI ARRETA EMATEA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Herritarrek Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak ezartzen dituen eskubideak baliatzeko egiten dituzten eskaerei erantzutea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuaren beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Erreklamazioak ebazteko behar den denboran gordeko dira. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

3. SEGURTASUN GORABEHERAK KUDEATZEA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Segurtasun-gorabeherak kudeatzea eta ebaluatzea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Datuen tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari dagokion lege betebehar bat betetzeko.
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei.
Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.
Zentro Kriptologiko Nazionalari.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

4. NAFARROAKO GOBERNUAREN DOKUMENTUEN SARRERA ETA IRTEEREN KUDEAKETA ETA ERREGISTROA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Herritarrek Nafarroako Gobernuari aurkeztutako dokumentuen kudeaketa eta erregistroa, bai eta Nafarroako Gobernuaren komunikazio egintza juridikoen eta jakinarazpenen erregistroa ere.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Tratamendua beharrezkoa da legezko betebehar bat betetzeko (137/2002 Foru Dekretua, NGren erregistroaren antolaketa eta funtzionamendua arautzen duena).

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuaren beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

5. LANGILEEN KUDEAKETA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

NGIko langile funtzionarioen eta kontratatuen kudeaketa (identitatea, lan- eta administrazio-egoerak, etab.) Laneko arriskuen prebentzioa (arriskuen ebaluazioa, lan-istripuen ikerketa, autobabeserako planak, etab.).
Prestakuntza (prestakuntza-jardueretara bertaratutakoen erregistroa).

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Tratamendua beharrezkoa da bai kontratu bat betetzeko bai legezko betebehar bat betetzeko:

 • 251/1993 LFD, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen testu bategina onesten duena.
 • 2/2015 LED, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 31/1995 Legea, Laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, NAPIri, Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuari.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

6. KUDEAKETA EKONOMIKOA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Aurrekontua gauzatzearen ondoriozko gastuen eta sarreren espedienteen tratamendua.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Tratamendua beharrezkoa da bai kontratu bat betetzeko bai legezko betebehar bat betetzeko:

 • 13/2007 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzkoa.
 • 11/2005 Foru Legea, azaroaren 9koa, Dirulaguntzei buruzkoa, eta 2/2018 Foru Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuaren beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Zehazki, kontserbaziorako aurreikusitako epea izanen da Nafarroako Gobernuaren agiri kontserbazioaren indarreko egutegiak adierazten duena.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

7. LAGUNTZAK, BEKAK ETA DIRULAGUNTZAK KUDEATZEA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

NGIren eskumenekoak diren laguntzak eta dirulaguntzak emateko, kudeatzeko, jarraipena egiteko eta kontrolatzeko prozesuak egitea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Botere publikoak edo interes publikoa erabiliz egin beharreko tratamendua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean xedatutakoaren arabera.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuaren beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Zehazki, kontserbaziorako aurreikusitako epea izanen da Nafarroako Gobernuaren agiri kontserbazioaren indarreko egutegiak adierazten duena.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

8. KONTRATAZIO PUBLIKOA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

NGIk egindako kontratuak prestatu, lizitatu, adjudikatu, gauzatu eta azkentzea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Tratamendua beharrezkoa da bai kontratu bat betetzeko bai legezko betebehar bat betetzeko: 2/2018 Legea, apirilaren 13koa, Kontratu Publikoei buruzkoa.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuaren beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Zehazki, kontserbaziorako aurreikusitako epea izanen da Nafarroako Gobernuaren agiri kontserbazioaren indarreko egutegiak adierazten duena.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

9. GAZTEEN ELKARTEEN ERREGISTROA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Nafarroako Foru Komunitatean diharduten eta egoitza bertan duten gazte-elkarteen eraketa edo aldaketa inskribatzea eta eguneratzea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Tratamendua beharrezkoa da legezko betebehar bat betetzeko (1/2002 Lege Organikoa, maiatzaren 22koa, elkartzeko eskubidea arautzen duena).

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuaren beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Interesdunak baimena ukatzeko duen eskubidea ukatu gabe, datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

10. GAZTE-TXARTELA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Gazteak inskribatzea Nafarroako Gazteriaren Institutuko hainbat arlotatik programatzen diren jarduerei eta ekitaldiei buruzko informazioa aldizka lortzeko eta horietan parte hartzeko aukera ematen dien programan, eta deskontuak lortzea Espainian eta atxikitako Europako herrialdeetan bidaietarako, erosketetarako, zinemetarako, museoetarako eta abarretarako.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunaren adostasuna.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuaren beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Erreklamazioak ebazteko behar den denboran gordeko dira. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

11. REAJ ATERPEKIDE-TXARTELA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

REAJ (Gazte Aterpetxeen Espainiako Sarea) programan interesdunak inskribatzea. Deskontuak egiteko eta aterpetxeetan ostatu hartzeko aukera ematen du, REAJ, IYHF (Gazte Aterpetxeen Nazioarteko Federazioa), EUFED (Europako Erkidegoko Gazte Aterpetxeen Federazioa) eta CIDAJAL (Latinoamerikako Gazte Aterpetxeen Informazio eta Garapen Zentroa) entitateen aterpetxeetan.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunaren adostasuna.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

REAJi.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

12. BESTE TXARTEL BATZUK

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Gazte izatearen (nazioarteko gazte-txartela), ikasle izatearen (nazioarteko ikasle-txartela) edo irakasle izatearen (nazioarteko irakasle-txartela) egiaztagiriak ematea, deskontuak eta zerbitzu bereziak jasotzeko garraio, ostatu, museo, antzoki, kultura-etxe eta mundu osoko leku historikoetan.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunaren adostasuna.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

 • ISICi: International Student Identity Card.
 • ITICi: International Teacher Identity Card.
 • IYTCi: International Young Travel Card.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

13. NGJE

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Nafarroako Gazte Jardueretarako Eskolako prestakuntza-ikastaroetan izena ematen duten gazteen datuak kudeatzea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunaren adostasuna.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Nafarroako Gobernuko beste unitate batzuei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Datuak zein xedetarako bildu diren, halako xedea lortzeko beharrezkoa den denbora guztian gordeko dira, bai eta xede horren edo datuen tratamenduaren ondoriozko erantzukizun guztiak zehaztu ahal izateko ere. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

14. ATERPETXEEN ERREGISTROA

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

NGIri atxikitako gazte-aterpeetan ostatu hartzen duten pertsonen datuak lortzea.

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Tratamendua beharrezkoa da legezko betebehar bat betetzeko. 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babesteari buruzkoa.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Erregistro-liburuak hiru urtez gordeko dira.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

15. GAZTEENTZAKO JARDUERAK ETA PROGRAMAK

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

NGIk antolatutako jarduera eta programetan izena ematen duten gazteen datuak kudeatzea (auzolandegiak, udako jarduerak, foroak, etab.)

Tratamenduaren oinarri juridikoa

Interesdunaren adostasuna.

Nori jakinaraziko dizkiote zure datuak?

Jarduerak eta programak kudeatzen dituzten enpresei.

Datuen nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko transferentziarik.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Erregistro-liburuak hiru urtez gordeko dira.

Erabaki automatizatuak hartzen dira?

Ez dira erabaki automatizatuak hartuko emandako informazioari buruz.

Azken eguneraketa: 2022ko urtarrila
Descargar en PDF formatuan deskargatu