Gazte korrespontsalak

Gazte horiek, beren borondatez, egiazko eta kalitatezko informazioa zabaltzen dute ikastetxeetan, gazte-elkarteetan, aisialdirako eta jolaserako lokaletan eta abarretan. Bitarteko gisa jarduten dute gazteentzako informazio-zerbitzuen eta inguruko gazteen artean, beren kezkak eta lehentasunak jasoz eta informazio interesgarria emanez lan-eskaintzei, bekei, ikastaroei, lehiaketei eta abarri dagokienez.

Zein da Gazte Korrespontsalaren zeregina?

Korrespontsalaren lana borondatezkoa da eta informazioaren efektu biderkatzailea eragiten du. Informazioa bi zentzutan transmititzen du: batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan Gazteriaren arloan eskuragarri dauden baliabide sozial, ekonomiko eta kulturalei buruzko informazioa ematea eta zabaltzea, eta, bestetik, gazteen kezkak eta lehentasunak jasotzea.
  • Udaleko Gazte Informaziorako Gunean edo Bulegoan bildutako informazioa helaraztea eta bere pareei helaraztea.
  • Eguneratuta eta ordenatuta edukitzea euskarriak eta gainerako bitartekoak (sare sozialak, informazio-taulak, aldizkako buletinak, liburuxkak, etab.), eta gazteari jakinaraztea euskarri horietako informazioa haientzat dela.
  • Parte hartzen duen programaren helburuak lortzen laguntzea.
  • Bere jarduera garatzen duten erakundeen funtzionamendurako barne-arauak errespetatzea.
  • Gazte Informazioko Puntu edo Bulegora helaraztea korrespontsalian artatu ezin diren kasuak, bereziki konplexuak direlako.
  • Deitzen diren koordinazio-bileretara eta antolatutako prestakuntza-ikastaroetara joatea.
  • Informazio-puntua mantentzea eta artatzea: astean jolas-egun batean eta astean ordubetez sare sozialetan (egunean eta ordutegi finkoan).
  • Ikastetxeko edo gazte-korrespontsal lana egiten duen erakundeko eskolaz kanpoko jardueren tutorearekin edo koordinatzailearekin harreman zuzena izatea.

 Dokumentuak


22/06/2023


17/10/2023


18/10/2023


17/10/2023


16/10/2023