Gazteria araudia

ESTATUAN

999/2018 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa, Espainiako Gazteriaren Kontseiluaren osaera eta funtzionamendua arautzen dituena.

1923/2008 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Gazteriaren Ministerioarteko Batzordea sortu eta haren funtzioak, osaera eta funtzionamendua arautzen dituena.

486/2005 Errege Dekretua, maiatzaren 4koa, Gazteriaren Institutua erakunde autonomoaren estatutua onartzen duena. (INJUVE).

1/2002 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, elkartzeko eskubidea arautzen duena.

397/1988 Errege Dekretua, apirilaren 22koa, gazte-elkarteen erregistro-inskripzioa arautzen duena.

 

Gazteriari buruzko Estatuko beste erreferentzia ez-arauemaile batzuk

 

 INJUVEren "Juventud en España 2020"  Liburu Zuria

2022-2030 aldirako Gazte Estrategiaren laburpen exekutiboa

 

NAFARROAN

11/2011 Foru Legea, apirilearen 11koa, de Juventud, Gazteriari buruzkoa. (pdf )

93/2017 Foru Dekretua, urriaren 4koa. Honen bidez arautzen da gazteen politika publikoei buruzko elkarrizketa egituratua.

242/2023 Foru Dekretua, azaroaren 15ekoa, nafarroako gazteriaren institutuaren estatutuak onesten dituena

164/2021 Foru Agindua, abenduaren 31koa, Nafarroako Gazteriaren Institutua erakunde autonomoaren egitura organikoa garatzen duena bulegoen mailan.

5E/2023 Foru Agindua, irailaren 18koa,Nafarroako Foru Komunitateko Gazteriaren Erakunde arteko Kontseilua sortzen eta arautzen duena.

189/2022 Foru Agindua, uztailaren 11koa,Tokiko Gazte Politika Koordinatzeko Batzordea arautzen duena.

11/2023 Foru Dekretua, otsailaren 22koa, nafarroako foru komunitateko gazteri sariak sortzen dituena.

 

Gazte-erakundeak eta aisia hezitzailea

73/2002 Foru Agindua, irailaren 18koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteriako kontseilariarena, Nafarroako Gazteria Entitateen Errolda egiteko arauak eguneratzen dituena.

107/2005 Foru dekretua, abuztuaren 22koa, nafarroako foru komunitatean aire zabalean egiten diren gazteendako jarduerak arautzen dituena.

53/2023 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluaren osaera, antolaketa eta funtzionamendua ezartzen dituena.

 

Gazteen Behatokia

116/2012 Foru Agindua, martxoaren 27koa, Nafarroako Gazteriaren Behatokia sortu eta arautzen duena.

287/2013 Foru Agindua, martxoaren 25ekoa, Gizarte Politiketako kontseilariarena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordea arautzen duena.

14/2020 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari gerentearena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordearen osaera adierazten duena eta batzordekideak izendatzen dituena.

 

Gazteentzako prestakuntza/informazioa

56/2023 Foru Dekretua, uztailaren 5ekoa, zeinaren bidez arautzen baita, Nafarroako Foru Komunitatean, aisialdiko hezkuntza eskolak eta horien irakaskuntzak aitortzeko bidea.

6E/2023 Foru Agingua, irailaren 22koa, Nafarroako Gazteriaren Institutuak aitortutako Aisialdiko Hezkuntza Eskolen Katalogoa sortu eta arautzen duena.

109/2005 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, nafarroako foru komunitateko gazteentzako informazio zerbitzuen sarea sortu eta arautzen duena

236/1999  Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Gazteekin egiten diren Jardueunitaterako Nafarroako Eskola (GENE) sortzen duena.

 

Gazteria-zentroak

57/2010 Ebazpena, apirilaren 7koa, Nafarroako Gazteria Institutuko zuzendari gerentearena, Nafarroako Foru Komunitateko erakunde publiko eta pribatuek gazte-aterpetxe gisa onartuak izateko bete behar dituzten baldintzak arautuko dituen araudi espezifikoa onesten duena.