Gazteria araudia

ESTATUAN

999/2018 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa, Espainiako Gazteriaren Kontseiluaren osaera eta funtzionamendua arautzen dituena.

1923/2008 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Gazteriaren Ministerioarteko Batzordea sortu eta haren funtzioak, osaera eta funtzionamendua arautzen dituena.

486/2005 Errege Dekretua, maiatzaren 4koa, Gazteriaren Institutua erakunde autonomoaren estatutua onartzen duena. (INJUVE).

1/2002 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, elkartzeko eskubidea arautzen duena.

397/1988 Errege Dekretua, apirilaren 22koa, gazte-elkarteen erregistro-inskripzioa arautzen duena.

 

Gazteriari buruzko Estatuko beste erreferentzia ez-arauemaile batzuk

 

 INJUVEren "Juventud en España 2020"  Liburu Zuria

2022-2030 aldirako Gazte Estrategiaren laburpen exekutiboa

 

NAFARROAN

11/2011 Foru Legea, apirilearen 11koa, de Juventud, Gazteriari buruzkoa. (pdf )

93/2017 Foru Dekretua, urriaren 4koa. Honen bidez arautzen da gazteen politika publikoei buruzko elkarrizketa egituratua.

327/2019 Foru Dekretua, azaroaren 15ekoa, zeinaren bidez sortzen baita nafarroako gazteriaren institutua erakunde autonomoa eta onesten baitira haren estatutuak.

11/2023 Foru Dekretua, otsailaren 22koa, nafarroako foru komunitateko gazteri sariak sortzen dituena.

 

Gazte-erakundeak eta aisia hezitzailea

73/2002 Foru Agindua, irailaren 18koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteriako kontseilariarena, Nafarroako Gazteria Entitateen Errolda egiteko arauak eguneratzen dituena.

107/2005 Foru dekretua, abuztuaren 22koa, nafarroako foru komunitatean aire zabalean egiten diren gazteendako jarduerak arautzen dituena

 

Gazteen Behatokia

116/2012 Foru Agindua, martxoaren 27koa, Nafarroako Gazteriaren Behatokia sortu eta arautzen duena.

287/2013 Foru Agindua, martxoaren 25ekoa, Gizarte Politiketako kontseilariarena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordea arautzen duena.

14/2020 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari gerentearena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Gazteriaren Sailarteko Batzordearen osaera adierazten duena eta batzordekideak izendatzen dituena.

 

Gazteentzako prestakuntza/informazioa

235/1999 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Haur eta Gazteen Astialdirako Eskolen onarpen ofiziala, Eskola horien eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren arteko harremanak eta Haure eta gazteen astialdirako hezitzaileen prespakuntzan arautzen  duena.

236/1999  Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, Gazteekin egiten diren Jardueunitaterako Nafarroako Eskola (GENE) sortzen duena.

17/2002 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte ONgizate, Kirol eta Gazteri kontseilariak eman, Aisialdiko Eskolen onarpen ofizialerako, Gazteekin egiten diren Jardueretarako Nafarroako Eskolarekin (GENE) izanen dituen harremanetarako eta onarrtutako Aisialdiko Eskolen ohiko funtzimendurako arauak ezartzen dituena.

34/2004 Foru Agindua, otsailaren 20koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, ofizialki onarturiko Astialdiko Eskolek  astialdiko zuzendari eta bigrale izateko ematen dituzten ikastaroem arauak ezartzen dituena.

 

Gazteria-zentroak

57/2010 Ebazpena, apirilaren 7koa, Nafarroako Gazteria Institutuko zuzendari gerentearena, Nafarroako Foru Komunitateko erakunde publiko eta pribatuek gazte-aterpetxe gisa onartuak izateko bete behar dituzten baldintzak arautuko dituen araudi espezifikoa onesten duena.