Gorroto-diskurtsoak eta Fake Newsak

Gorroto-diskurtsoak eta diskriminazio arrazista elikatzen dituzten arrazoi nagusietako bat desinformazioa da; gizarte gisa ditugun/ditugun aurreiritzi asko errealitatearekin batere zerikusirik ez duten diskurtsoetan oinarrituta daude, askotan kontrastatzen ez diren eta handitzen diren datuak eta informazioa dira, guztiz errealak ez diren gauzak sinestaraziz.

Gorroto-diskurtsoen eta diskurtso negazionisten aurrean, ezinbestekoa da gazteei esparru berriak ematea, horrelako mezuen aurrerapena desmuntatu eta geldiarazteko. Mezu horiek kaltegarriak dira berdintasunezkoa izan nahi duen eta inolako diskriminaziorik gabeko pertsonen giza eskubideak bermatu nahi dituen edozein gizarterentzat.

Pertsonak diskriminazio eta bidegabekeria sozialen aurrean jardutera eta gorrotoaren diskurtsoei aurre egitera animatzeko, funtsezkoa da desberdintasunen atzean dauden egiturazko kausak ezagutzea, inguruko errealitatearen konplexutasunaz jabetuz.

Kausa sakonei heltzeko eta desinformazioari eta gorroto-diskurtsoei aurre egiteko, gazteek gizarte baketsuagoen, toleranteagoen, inklusiboen, seguruagoen eta jasangarriagoen defendatzaile aktibo bihurtzeko ezagutzak, gaitasunak eta konfiantza eskuratu behar dituzte.

Horregatik, 2024ko ekainaren 18an, Gorrotoko Diskurtsoa Indargabetzeko Nazioarteko Eguna, Nazio Batuen Batzar Nagusiak eta Nafarroako Gazteria Institutuak ezarri dute 2021ean, Nafarroako GGKEen Koordinakundearekin eta Nafarroako Unibertsitate publikoarekin lankidetzan. Tailer batzuk eta udako ikastaro bat abiarazi ditu gazteen arteko gorroto-diskurtsoak eta fake news delakoak indargabetzeko. Programa hiru ildo estrategikotan banatzen da:

  • HEZKUNTZA FORMALEKO ETA EZ-FORMALEKO IKASTETXEETAN EZARRI BEHARREKO TAILERREN KATALOGOA. Ordu bateko edo biko tailerrak, gai hauekin: giza eskubideak, zibersegurtasuna eta arrisku-jarrerak, zurrumurruen aurkako estrategiak eta gorroto-diskurtsoen prebentzioa, albiste faltsuen zeregina, etab.

Zure hezkuntza-erakundeak tailer hauetakoren bat burutzeko interesa badu, Belén Arnedorekin jar zaitezke harremanetan: educacionjuventud@congdnavarra.org

  • UDAKO IKASTAROA NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAN, irailaren 16tik 19ra, "Gorroto-diskurtsoen eta 'fake news' direlakoen eragina gazteengan" izenburupean. 16 orduko iraupena du, eta giza eskubideak eta hegoaldeko ikuspegia bezalako saioak egin dira, aurreiritziak, zibersegurtasuna eta fake news direlakoak suntsituz. Erakunde hauek eman zuten: Nuevo futuro, Médicus mundi, Zaska Antirumores plataforma, Médicos del mundo, Aloa comunicación, SEI elkartea.
  • NAFARROAKO GAZTERIAREN INSTITUTUAREN BEREZKO JARDUERETAKO TAILERRAK. Nafarroako Gazteriaren Institutuak beharrezkotzat jotzen du ekintzak propioak garatzea, Nafarroako gazteek kontzientzia kritikoa har dezaten eta aniztasuna eta elkartasuna babesten dituzten gizarte bidezkoagoak eta pluralagoak sustatzeko funtsezko eginkizuna har dezaten. Horregatik, NGIk berak antolatutako jardueretan programatuko da, hala nola boluntariotza-eremuetan, kanpamentuetan edo hezkuntza ez-formaleko beste gune batzuetan, lantegietan eta jardueretan, gazteei tresnak emateko.

Informazio hori guztia eta tailerren katalogoa ikastetxeetan, hezkuntza ez-formaleko guneetan eta gazteekin lan egiten duten profesionaletan zabalduko dira.