Organigrama

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua

KONTSEILARIA

Javier Remírez Apesteguía

Carlos III etorb., 2
31002 Iruñea
Telefonoa: 848 42 77 72
departamento.presidencia@navarra.es

Nafarroako Gazteriaren Insrtitutua

ZUZENDARI KUDEATZIALEA

Carlos Amatriain Busto

Yanguas y Miranda 27 behea
31003 Iruñea

carlos.amatriain.busto@navarra.es

Sección de Administración y Gestión

Jefatura de Sección: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zeharkako Ekintzen eta Gazteriaren Behatokiaren Atala

Atalaren burua: Alejandro Palacios Elizalde

Yanguas y Miranda 27 behea
31003 Iruñea

Telefonoa: 848 42 78 89
alejandro.palacios.elizalde@navarra.es

Gazteentzako Programen eta Entitateekiko Harremanen Atala

Atalaren burua: Jesús María Beitia López

Yanguas y Miranda 27 behea
31003 Iruñea

Telefonoa: 848 42 78 38
jesus.beitia.lopez@cfnavarra.es